Công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Công bố chất lượng thực phẩm nhập khẩu

Công bố chất lượng thực phẩm nhập khẩu

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm nhập khẩu - Giấy phép lưu hành sản phẩm nhập khẩu Nắm bắt được nhu cầu công bố thực phẩm nhập khẩu cũng như hiểu được những khó khăn của doanh nghiệp khi là...
Công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu I. HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GỒM: 1. Đối với công bố chất lượng cho sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài: 1.1. Giấy đăng ký KD bản sao công chứng c...