Lĩnh vực sản xuất TPCN

Theo công văn hướng dẫn mới nhất của Cục An Toàn thực phẩm đối với thủ tục công bố Thưc phẩm chức năng. Từ ngày 01/7/2019, các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục công bố này cần bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành tốt sản xuất (GMP).
ATV-Tư vấn chứng nhận GMP cho cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng. Thủ tục? thời gian?
Theo nghị định 15/2018 quy định về các điều kiện liên quan đến hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe( Thực phẩm chức năng) và tăng lợi thế cạnh tranh khi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
ATV-Đăng ký Thực hành sản xuất tốt (GMP) cho sản xuất Thực phẩm chức năng
Theo nghị định 15/2018 quy định về các điều kiện liên quan đến hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe( Thực phẩm chức năng) và tăng lợi thế cạnh tranh khi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
ATV-Giấy phép an toàn thực phẩm GMP (Thực hành sản xuất tốt) sản xuất Thực phẩm chức năng
Theo xu thế hội nhập và đáp ứng nhu cầu an toàn cho người tiêu dùng. Ngày 17/7/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Cục ATTP - Bộ Y tế
ATV-Hồ sơ tài liệu quy trình trong tiêu chuẩn GMP sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN)
Để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm TPCN, cần có một hệ thống tài liệu hoàn chỉnh. Từ khâu kiểm tra nguyên liệu đầu vào đến khâu thành phẩm bảo quản phải truy xuất được.
ATV-Yếu tố con người trong tiêu chuẩn GMP sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN)
Để nhà máy đạt chuẩn GMP trong Sản xuất TPCN thì yếu tố con người vẫn mang tính quyết định sự thành công hay thất bại. Nhà sản xuất cần có đủ nhân viên có trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế cần thiết và phù hợp với vị trí được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ
ATV-Cơ sở vật chất trang thiết bị theo tiêu chuẩn GMP sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN)
Nhà xưởng và các thiết bị máy móc trang thiết bị phục vụ việc sản xuất thực phẩm chức năng phải được thiết kế, lắp đặt tại các vị trí phù hợp là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng chuẩn GMP cho nhà máy sản xuất TPCN
ATV-Áp dụng tiêu chuẩn GMP trong sản xuất thực phẩm chức năng có lợi ích gì?
GMP thực sự là một công cụ có hiệu quả để bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), có khả năng ngăn ngừa một cách chủ động nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, tạo ra các sản phẩm an toàn cho người sử dụng.
Liên hệ tư vấn miển phí
Giấy phép Quảng Cáo - Cục ATTP
Giấy phép ATTP - Cục ATP
Công bố TPCN Cục ATTP
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cục Bản quyền tác giả
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IP VIET NAM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Min
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM