ATV-Dịch vụ công bố Tiêu chuẩn cơ sở Thông tư 21/2007/TT-BKHCN

17/02/2020    2.537    4.91/5 trong 51 lượt 
ATV-Dịch vụ công bố Tiêu chuẩn cơ sở Thông tư 21/2007/TT-BKHCN
Theo Điều 11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 quy định: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tiêu chuẩn do các tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, để hiểu sâu hơn về chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Công bố tiêu chuẩn cơ sở: được thực hiện thông qua hình thức ghi số hiệu tiêu chuẩn được áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản trên nhãn hoặc bao gói sản phẩm, hàng hóa hoặc trong các tài liệu giao dịch, giới thiệu sản phẩm và các hình thức thích hợp khác

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG CHO CÔNG BỐ TCCS:

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
- Căn cứ thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

II. TIÊU CHUẨN CƠ SỞ LÀ GÌ - VÌ SAO ÁP DỤNG?

- Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ,quá trình, môi trường,.. giúp cho doanh nghiệp có căn cứ pháp lý để thực hiện sản xuất kinh doanh do doanh nghiệp tự thực hiện xây dựng, công bố, chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và người tiêu dùng.
- Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc thông báo về tiêu chuẩn áp dụng của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường,…

1. Đối tượng áp dụng:

Cơ sở sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đều phải công bố tiêu chuẩn cơ sở

2. Phương thức xây dựng hồ sơ TCCS:

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng ;
- Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng
- Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi và bổ sung thêm
- Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành

III. QUY TRÌNH CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ (TCCS):

Theo điều 3 chương IV Thông tư Số: 21/2007/TT-BKHCN quy định: Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở có thể bao gồm những bước như sau:
- Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;
- Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;
- Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;
- Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;
- Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;
- Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;
- Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;
- Bước 8: Công bố TCCS;
- Bước 9: In ấn TCCS

IV. ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ TCCS TẠI ATV MEDIA:

1. Xây dựng hồ sơ:

- Giấy phép kinh doanh có ngành nghề sản xuất sản phẩm
- Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở
- Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan quản lý có thẩm quyền chỉ định.
- Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hóa (nếu có)

2. Dịch vụ hỗ trợ trọn gói:

- Tư vấn đầy đủ thủ tục xin giấy công bố chất lượng
- Soạn thảo hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng
- Đại diện khách hàng mang mẫu cho cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm
- Theo dõi và nhận kết quả mẫu kiểm nghiệm cho khách hàng
- Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
- Theo dõi hồ sơ, thay mặt khách hàng nhận chứng nhận và trao tận tay cho khách hàng
*** Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (2 bản sao y công chứng) và Mẫu sản phẩm: 3 mẫu

V. LỢI ÍCH KHI DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ TIÊ CHUẨN CƠ SỞ:

- Uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng được nâng cao.
- Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào.
- Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng.
- Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.
- Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn, nâng cao năng lực của các thành viên trong tổ chức, doanh nghiệp.
- Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.
- Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thoả thuận thừa nhận song phương và đa phương;.
- Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng và cộng đồng.
- Giúp hoạt động bán hàng, tìm kiếm khách hàng thuận lợi hơn
- Chất lượng công việc ổn định hơn, giải phóng cho lãnh đạo khỏi các công việc sự vụ, điều hành nội bộ thuận tiện hơn.
- Hoạt động của doanh nghiệp ít bị biến động khi thay đổi nhân sự.
- Cải thiện môi trường làm việc: Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc. 
Mọi nhu cầu và thắc mắc liên quan đến công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn cơ sở, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ tư vấn miễn phí trên toàn quốc.

Những câu hỏi thường gặp

1. Công bố TCCS khác với công bố hợp quy như thế nào?

Trả lời: Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ,quá trình, môi trường,.. giúp cho doanh nghiệp có căn cứ pháp lý để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. TCCS Do doanh nghiệp tự thực hiện xây dựng, công bố, chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và người tiêu dùng.

2. Đối tượng công bố tiêu chuẩn cơ sở là những ai?

Trả lời: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đều phải công bố tiêu chuẩn cơ sở.

3. Các loại tiêu chuẩn cơ sở hiện nay là gì?

Trả lời:
- Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;
- Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn;
- Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản;
- Tiêu chuẩn quá trình;
- Tiêu chuẩn dịch vụ;
- Tiêu chuẩn môi trường.
Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ, các cơ sở có thể vận dụng cách thức phân loại trên hoặc bổ sung loại tiêu chuẩn mới để quy định về phân loại tiêu chuẩn một cách thích hợp cho cơ sở mình.

4. Cách ghi số công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)?

Trả lời: Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau: TCCS A:B/XXX
- Với A: số hiệu của TCCS;
- B: năm ban hành TCCS;
- XXX: chữ viết tắt tên cơ sở công bố
ATV MEDIA