cong bo bao bi

ATV-Dịch vụ tự công bố sản phẩm trong nước và nhập khẩu theo nghị định 15/2018
Áp dụng cả cho thực phẩm thường sản xuất trong nước và nhập khẩu như: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải được công bố theo hình thức tự công bố thực phẩm với cơ quan nhà nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
ATV-Dịch vụ công bố thực phẩm trong nước và nhập khẩu trọn gói không phát sinh
Khi doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh loại thực phẩm nào đó, bao gồm thực phẩm nhập khẩu hay thực phẩm sản xuất trong nước thì đều phải tiến hành thủ tục Công bố chất lượng sản phẩm (Tự công bố sản phẩm) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường (Nghị định 15/2018/NĐ-CP)
Liên hệ tư vấn miển phí
Giấy phép Quảng Cáo - Cục ATTP
Giấy phép ATTP - Cục ATP
Công bố TPCN Cục ATTP
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cục Bản quyền tác giả
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IP VIET NAM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Min
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM